CONVIVÈNCIA una oportunitat

 
 

Què entenem per convivència a l’entorn escolar i com en gestionem els conflictes?

A l’entorn educatiu hi conflueixen tants agents de diferents edats i condicions, que esdevé un bon nucli generador de conflictes. Aquest reportatge reflexiona sobre com es pot arribar a viure la convivència en alguns entorns escolars i com es fa atenció a la gestió dels conflictes.

En un moment on s’està repensant el sistema educatiu, potser hem de repensar si hi trobem un lloc destacat per la convivència.

SINOPSI

PARTICIPACIÓ

Fina Morales

Júlia Roche

Alba Rovira

Manel Tobias

Fina Codina

Montse Pedrol

Mònica Albertí
Jean Schmitz (via UCH)

Mireia Uranga (via ConoCity)

Gràcies a totes les persones entrevistades, a la M. Carme Boqué, a la Nélida Zaitegi, a en Vicenç Rul·lan i a les amistats per la vostra predisposició a compartir.

#convivenciaunaoportunitat


Genere:
Reportatge social

V.O.:
Català

Subtitulada:
Castellano (proximamente)

Direcció i guió:
Albert Arcas Pons

Producció:
immalbert produccions